Monitorowanie i kierowanie zagrożeniami

Po przeprowadzeniu wszystkich wymienionych wyżej działań, pozostaje jedynie (a może aż) zapoznanie całego zespołu projektowego ze strategią zarządzania ryzykiem w projekcie i sprawdzenie jak poszczególne osoby radzą sobie z przestrzeganiem obowiązujących procedur.

Ważnym działaniem jest tutaj stały monitoring objawów wyprzedzających, aby na bieżąco wprowadzać określone działania. Ponadto niezbędna jest również teraźniejsza obserwacja sytuacji, aby szybko zauważać niezidentyfikowane jeszcze ryzyka. Aby monitorować wszystkie procesy zachodzące podczas realizacji projektu można skorzystać z narzędzi działających w sieci- mowa o tzw. Web based project management, który pozwoli na monitorowanie całej sytuacji w przedsiębiorstwie.

 

Do tego typu kontroli  wykorzystuje się szereg metod, takich jak:

– włączenie zarządzania ryzykiem do raportów

– wymaganie od pracowników znajomości wdrażanych strategii i procedur, a także informowania o ryzykach, które pojawiają się w ich pracy

– organizować spotkania zespołu projektowego, na których będzie miało miejsce wprowadzanie niezbędnych zmian do planu zarządzania ryzykiem, a także identyfikacja nowych zagrożeń

– w niezbędnych przypadkach rewidować wszelkie szacowane parametry i zmieniać plan zarządzania ryzykiem.

 

Ostatnią, ważną jednak uwagą jest to, że zarządzanie ryzykiem stanowi proces stały. Nie można pozwolić sobie na pominięcie choćby jednego z etapów projektu ani zaniechać żadnych działań przeciwdziałających, ponieważ może spowodować to spore problemy i w rezultacie, porażkę projektu.

Na koniec należy wspomnieć także o właściwym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Niewłaściwa praca z ludźmi niesie za sobą kolejne ryzyko poniesienia niepotrzebnych strat. Pierwszym czynnikiem wpływającym na działanie ludzi w projekcie jest komunikacja. Bez właściwego kanału przepływu informacji, komunikacja będzie zaburzona. Aplikacja online team collaboration może przede wszystkim zminimalizować ryzyko występowania zakłóceń. Kolejnym czynnikiem wpływającym negatywnie na realizację projektu jest niewłaściwa delegacja zadań. Warto zadbać o przemyślany grafik i podział pracy. Aby prawidłowo określić zakres pracy członków grupy i rozdzielić role w zespole można skorzystać z prostych aplikacji online timesheet– dzięki nim unikniemy prostych błędów w zarządzaniu.