Konflikty w zespole projektowym. Jak rozwiązywać problemy?

Konflikty podczas pracy w zespole projektowym są czymś naturalnym, spotykanym w każdej organizacji i należy je wykorzystywać, produktywnie. To sformułowanie pokazuje jak nierealistyczne jest podejście pracodawców do konfliktów jako czynników zakłócających, które należy wyeliminować. Konflikty takie przybierają na sile, w każdej organizacji, gdzie przeprowadzane są więcej niż jeden projekt. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachodzenia sporów kierownicy korzystają z rozwiązań znalezionych w Internecie, a dokładniej web based project management (wspomnianym już we wcześniejszych postach), które znacznie ułatwiają zarządzanie projektem i zmniejszają ryzyko zaistnienia szumów w komunikacji.

Konflikty występują niezależnie od struktur ekonomicznych, uwarunkowań społecznych. Częste zmiany powodują wzmocnienie bodźców i napięcia, co z kolei wpływa na działania w organizacji. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzanie innowacyjnych narzędzi, zmniejszających szumy komunikacyjne. Mowa o online team collaboration (również wcześniej wspomnianym), specjalnych aplikacjach do współpracy w grupie.

Dobry menedżer może w sposób efektywny wykorzystać pojawiające się konflikty. Tego typu zdarzenia wskazują problemy, zapobiegają stagnacji, wzmacnia grupy i przede wszystkim są zarodkiem zmian. Umiejętnie sterowane zdarzenia konfliktowe mogą dać pozytywne efekty w postaci zmian, bodźców do uczenia się, dostosowania się grupy i zwiększenia ilości innowacji.

Wspólnym przymiotnikiem dla wszystkich konfliktów można sprowadzić do jednego przymiotnika, mianowicie do wyrazu „różne”. Różne cele, metody, informacje, systemy wartości mogą prowadzić do zakłóceń w kontaktach międzyludzkich. Spory mogą również pojawiać się na płaszczyźnie ilości wykonywanej pracy, podziału pracy. Ułatwieniem, dzięki któremu kierownicy grup zadaniowych mogą rozwiązać tego typu problemy są online timesheet, dającym przekrojowy obraz ilości wykonanej i zaplanowanej pracy.

Żaden konflikt nie jest procesem, który zachodzi nagle. Zdarzenia te mają kilka charakterystycznych stadiów. Zaczynając od narastania konfliktu, przez etap uświadomionych, zarysowanych różnic, dyskusji, otwartego sporu i wyjaśnienia, a kończąc na fazie otwartej walki, gdzie spór jest łatwy do rozpoznania i opisania. Wynikiem takiego konfliktu może być tylko zwycięstwo lub porażka.

Jeśli chodzi o konflikty w zarządzaniu projektami, zależą one między innymi od pozycji kierownika względem członków zespołu, zróżnicowania umiejętności i doświadczeń grupy zadaniowej, transparentności ról, funkcji i kompetencji osób należących do zespołu i stopnia zrozumienia projektu przez poszczególnych członków.

Możemy wyróżnić 3 strategie rozwiązywania konfliktów:

1.”Zwycięzca- zwycięzca”- podstawą tej strategii jest wspólne rozwiązywanie problemu, oparte na idei konsensusu, tzw. Konstruktywne rozwiązywanie sporu.

2.”Zwycięzca- przegrany”- jedna strona konfliktu może wygrać jedynie tyle, ile straci inna. Stąd też inna nazwa tej teorii- gra o sumie wygranych równej zero.  Podstawą tej strategii jest użycie władzy do rozwiązania problemu.

3.”Przegrany- przegrany”- strata obu stron. Żadna ze stron konfliktu nie osiąga zamierzonego przez siebie celu. Do tej strategii możemy zaliczyć zarówno wycofanie się jak i kompromis.