Jakie są elementy zarządzania projektami?

Dbając o zarządzanie projektami posługujemy się podstawowymi regułami zarządzania, które możemy odnaleźć w kilku, wzajemnie uwarunkowanych płaszczyznach. W ujęciu tradycyjnych wyróżniamy poniższe elementy zarządzania projektami:

ZARZĄDZANIE

integracja, zakres, czas, koszty, jakość, zasoby ludzkie, ryzyko, kontrakty i komunikacja w zespole, o którą można zadbać za pomocą odpowiedniej aplikacji

 

Jednym z kluczowych elementów zarządzania jest podejmowanie decyzji. Dzieje się to często w różnorakich warunkach – w zależności na przykład od tak zwanych przesłanek, związanych z panującym stopniem niepewności.

W literaturze przesłanki dzieli się najczęściej na:

– niedeterministyczne – charakteryzuje je duża doza niepewności ze względu na brak pewnych kluczowych informacji.

– deterministyczne – charakteryzuje je względna pewność i, co za tym idzie, dostępność niezbędnych nam do podjęcia decyzji, informacji.

Z kolei przesłanki niedeterministyczne dzieli się na te w:

-sensie szerokimi – gdzie mamy do czynienia z kompletnym brakiem potrzebnych informacji

-sensie wąskim – gdzie możemy, za pomocą różnych technik, określać prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń.
Dlatego też naturalnym jest, że podejmowanie decyzji w warunkach turbulentnych i niedeterministycznych, jest wyjątkowo trudnym  zadaniem. Z tego  powodu powstała dyscyplina nazwana zarządzaniem ryzykiem, dzięki której możemy z większym prawdopodobieństwem przewidywać niepewne zdarzenia i wykorzystywać tą wiedzę w praktyce.

W obszarze zarządzania ryzykiem zauważa się dwa podstawowe, skrajne błędy. Pierwszy polega na lekceważeniu ryzyka w projekcie , przez co powstaje wiele planów zbyt optymistycznych,  które z tego powodu kończą się niepowodzeniem.  Drugi zaś charakteryzuje się za dużą dozą ostrożności i pesymizmu, przez co projekty takie nie mają racji bytu, chociażby ze względu na zaostrzoną konkurencję, która działa dużo mniej zachowawczo.

Dlatego też obowiązkiem kierownika projektu jest takie postępowanie, które będzie oscylowało pomiędzy wyżej opisanymi, skrajnymi postawami. Podejmowane decyzje muszą być przemyślane, oparte o wszelkie możliwe do zdobycia informacje rynkowe, a także wiedzę o zarządzaniu ryzykiem. W zespole projektowym może zostać wytypowana konkretna osoba, nazywana menedżerem ryzyka, która będzie zajmować się tego typu zagadnieniami, pomagając tym samym faktycznemu kierownikowi projektu. Przydatne mogą  się  okazać  aplikacje pozwalające na efektywne zarządzanie całym portfelem projektów.  Innym ważnym aspektem działań podjętych w ramach projektu jest odpowiednia delegacja zadań i podział czasu pracy. Za pomocą aplikacji do zarządzania czasem można w łatwy sposób zaplanować działania całego zespołu, włącznie z podziałem obowiązków pomiędzy poszczególnych członków grupy.