Jaki powinien być dobry menadżer?

Głównym zadaniem kierownika projektu jest przywództwo, tworzenie odpowiedniej struktury, dzięki której może współpracować z podległym mu, zespołem projektowym. Głównym założeniem budowania takiej hierarchii i struktury jest osiągnięcie obranego celu jak najmniejszym kosztem finansowym, czasowym i społecznym. Zarządzanie projektami jest trudnym zadaniem. Kierownik musi być świadomy swoich obowiązków i odpowiedzialności zarówno za zespół, jak i końcowy sukces.  Projekty bywają złożone, wymagające nie tylko wiedzy przekrojowej z różnych dziedzin, w których zaangażowane jest przedsiębiorstwo,  ale także ponadprzeciętnej podzielności uwagi. Ułatwieniem dla prowadzących takie przedsięwzięcia są narzędzia, które można znaleźć pod hasłem web based project management, dzięki którym kierownik ma obraz całego projektu i możliwość ciągłego monitoringu zespołu.

Dużą rolę dla powodzenia całego projektu ma styl kierowania. Właściwy sposób delegowania, monitorowania, podejmowania decyzji pozwala na skuteczne prowadzenie i zakończenie prac zespołu. Kierownik jest odpowiedzialny za stworzenie odpowiedniej  koncepcji , sprawne zarządzanie i kontrolowanie grupy zadaniowej.

Kierownik zespołu projektowego jest również odpowiedzialny za współpracę z generalnym zarządem, członkami zespołu, kierownikami niższego szczebla i pracownikami administracyjnymi. Jest też zobligowany do pozyskiwania zasobów potrzebnych przy realizacji projektu, odpowiednie ich rozdzielenie pomiędzy członków grupy. Prowadzący przedsięwzięcie powinien również zapewnić odpowiedni przepływ informacji, tzw. Kanał, dzięki któremu współpraca w zespole będzie stale płynna. Może skorzystać zarówno z tradycyjnych metod, jak i tych niekonwencjonalnych, zapewniających jeszcze szybszy przepływ informacji i , dodatkowo, eliminujący szumy komunikacyjne. Internetowe aplikacje tego typu można znaleźć pod hasłem online team collaboration.

Innym ważnym elementem, na którym każdy dobry kierownik powinien skupić swoją uwagę są grafiki, karty pracy. W tradycyjnym ujęciu wydają się być przestarzałym materiałem. Jednak nowa technologia oferuje nowe narzędzia, gdzie karty pracy można znaleźć w przystępnej, interaktywnej formie. Mowa o online timesheet, który pozwala na szybkie raportowanie efektu pracy członków zespołu projektowego.

Osoba dobrze kierująca zespołem projektowym, powinna starać się przewidywać nieuniknione problemy. W późniejszym czasie, gdy dane sytuacje rzeczywiście wystąpią, można sobie z nimi łatwiej poradzić, będąc na to przygotowanym. Ważnym jest, aby zapoznać się z faktami dotyczącymi danej sytuacji i nie podejmować decyzji pod wpływem impulsu. Technika, która pozwala na dobre i dogłębne zapoznanie się z daną sytuacją polega na identyfikacji, sporządzeniu odpowiedniej listy celu, przeprowadzenie typowej analizy swot, określenie mocnych i słabych stron planu projektu.