Projekt na miarę Twoich potrzeb. Czyli jak stworzyć dobry projekt?

Chcąc stworzyć dobry projekt, dopasowany do potrzeb organizacji, przedsiębiorstwa trzeba, przede wszystkim, brać pod uwagę, uwarunkowania rynkowe, stale pogłębiającą się globalizację i liberalizację handlu, a co za tym idzie wyczerpywanie się źródeł zasobów i nasilającą się walkę konkurencyjną.

W trakcie swojego funkcjonowania na rynku, wiele przedsiębiorstw wprowadza w życie nie jeden, a wiele projektów. Wszystko po to by nie wypaść z gry, rynek i co najważniejsze konkurencja, nie pozwala na stagnację i brak kroków podjętych w kierunku rozwoju zazwyczaj kończy się dla przedsiębiorstwa utratą klienta i opanowanej części rynku. By ułatwić przedsiębiorstwom monit kilku projektów jednocześnie powstają kolejne aplikacje typu  web based project management, pomagające w zarządzaniu kilkoma projektami na raz.

Czynnikiem, który ma ogromny wpływ na końcowy sukces przedsięwzięcia jest dobór kierownika i członków zespołu. Komunikacja w zespole, a co za tym idzie współpraca, jest niezwykle istotna dla tempa i późniejszego efektu prac. W Internecie, pod hasłem online team collaboration, można znaleźć użyteczne narzędzia, które usprawniają przepływ informacji.  Tworzenie grupy projektowej jest złożonym procesem odbywającym się w sposób formalny (podczas szkoleń, spotkań, warsztatów, seminariów) jak i nieformalną drogą (wytworzenie ducha współpracy, motywację, spotkania integracyjne i strategie wspomagające). Ważne jest prawidłowa delegacja zadań pomiędzy członkami zespołu projektowego, tak by potencjał każdej osoby pracującej nad przedsięwzięciem był efektywnie wykorzystywany.

Istotnym elementem naszej układanki jest plan. Bez niego projekt nie ma racji bytu. Plan nadaje kierunek rozwoju poprzez uwzględnienie  celów i strategii projektu. Dzięki temu określamy metody i zasoby, które wykorzystamy w dalszej pracy. Warto zaznaczyć, że w trakcie realizacji projektu plan również można poprawiać i zmieniać- wszystko zależy od kierownika- dokument ten jest odzwierciedleniem poglądów, pomysłu i celów osoby kierującej przedsięwzięciem.

Kolejnym krokiem po sporządzeniu planu jest jego wprowadzenie. Wdrożenie planu w życie polega na umiejętnej delegacji zadań pomiędzy członków zespołu, tak by ich potencjał został wykorzystany w pełni, a także po to by współpraca, komunikacja w zespole przebiegała sprawniej- niektóre strony oferują już internetowe aplikacje online timesheet (karty pracy)   , dzięki którym kierownictwo może monitorować działania członków zespołu. Obok realizacji planu zadaniem kierownika projektu jest ciągły monitoring postępów pracy. By działania podejmowane w ramach projektu były efektywne osoba kontrolująca powinna bezustannie sprawdzać to, co zostało wykonane, czy jest to zgodne z przyjętym planem projektu i dodatkowo dbać o wprowadzanie ewentualnych modyfikacji w planie, gdy na drodze do osiągnięcia celu pojawiają się przeszkody.