Jak kształci się liderów na wszystkich szczeblach organizacji?

Pokolenie baby boomers, wyżu demograficznego z lat 1946-1964, z którego ponad 100mln żyje w krajach uprzemysłowionych, niedługo przejdzie na emeryturę. W konsekwencji w niedalekiej przyszłości zabraknie utalentowanych jednostek . Dla wielu organizacji o ugruntowanej pozycji skutki tego zjawiska będą przypominać demograficzną falę, która wypłucze w wielu przypadkach 25% lub nawet więcej kadry menedżerskiej. Pozostanie przywódcza próżnia, bardzo trudna do wypełnienia.

„Przywództwo stanie się najważniejszym dobrem firmy, na który popyt jest najwyższy a podaż najmniejsza” – Tom Peters

Reguły rządzące współczesnym rynkiem sprawiają, że organizacja może przetrwać tylko wówczas, jeśli będzie nieustannie demonstrować zdolność do doskonalenia. Szybkość działania, innowacyjność, szybkie reagowanie, osiąganie zysku, efektywność, solidność i praca zespołowa – to najbardziej pożądane cechy w każdym przedsiębiorstwie. Pilnowanie tych standardów należy do zakresu obowiązków liderów. Aby zapewnić płynność działań coraz częściej korzystają z intuicyjnych aplikacji online timesheet, pozwalających na kontrolę, monitoring i zarządzanie czasem pracy członków zespołów projektowych. Kolejnym istotnym elementem zarządzania jest zapewnienie płynnie działających kanałów komunikacyjnych. Za pomocą aplikacji online team collaboration lider może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakłóceń przy jednoczesnym  zwiększeniu efektywności współpracy.

Organizacja, która chce systematycznie osiągać dobre wyniki, musi być  konsekwentnie kierowana na wszystkich szczeblach organizacji. Oznacza to „głębokie i szerokie” kształcenie umiejętności przywódczych w szeregach pracowników, dzięki czemu inspirująca wizja lidera będzie wzmacniana i metodycznie urzeczywistniania w całej organizacji. Dodatkowo kierownicy każdego szczebla otrzymują oprogramowanie wspierające ich pracę. Aplikacje web based project management znacznie wpływają na efektywność zarządzanych projektów.

  • Doskonałym przykładem kształcenia liderów na wszystkich szczeblach jest piechota morska Stanów Zjednoczonych. Nie ulega wątpliwości, że podczas operacji formalni przywódcy mogą stracić życie w momencie, kiedy są najbardziej potrzebni. Dlatego też tak istotne jest rozwijanie cech przywódczych u jednostek na wszystkich szczeblach hierarchii.
  • Innym przykładem jest Motorola. Pracownicy niższych szczebli są zachęcani do zachowań przywódczych w pracy, nawet w przypadku gdy nie zajmują stanowisk kierowniczych. Indywidualne przywództwo odgrywa znaczącą rolę.