Inspirujący lider na przykładzie przedsiębiorstwa Go- równanie 3x+y

Globalizacja, liberalizacja handlu są głównymi czynnikami sprzyjającymi szybkiemu tempu zmian, jakie następują na świecie. Wiąże się to z dostosowywaniem zachowań przywódczych do warunków, środowiska pracy. Ważne jest również budowanie relacji z osobami będącymi w otaczającym środowisku. Kreowanie kontaktów poprzez empatię, wrażliwość, nadzieję, sprawia, że organizacje łatwo dostosowują się do zmiennego otoczenia, są elastyczne, a sama praca jest poniekąd zabawą.  By tego dokonać, potrzebni są ludzie otwarci, kreatywni, pozytywnie nastawienie do własnej pracy, czyli tzw. Inspirujący liderzy. Poprzez inspirowanie rozumieją wyzwalanie zaangażowania, kreowanie pozytywnych więzi wewnątrz organizacji oraz pobudzanie pomysłowości i optymizmu pracowników. Duże znaczenie ma również delegacja zadań, monitorowanie i kontrolowanie postępujących prac w ramach projektu. Aplikacje online timesheet pozwalają na łatwe nadzorowanie wykonywania zleconych zadań.

Tacy liderzy są świadomi nie tylko własnych potrzeb, ale także potrzeb środowiska zewnętrznego. Są odważni, komunikują się jasno i przekonująco, tworzą silne i zdrowe relacje wewnątrz i na zewnątrz firmy i przede wszystkim nie boją się zmian, chcą się uczyć. Stosują nowoczesne narzędzia pozwalające zarządzać projektami, np. aplikacje web based project management.

Emocje każdego członka zespołu projektowego udzielają się ogółowi grupy. Powoduje to wzrost współpracy, poprawę atmosfery pracy w grupie. Poziom zaufania również rośnie, a co za tym idzie pojawia się inspirująca wiara w sukces firmy. Aby stymulować rozwój, wzrost inspiracji, kreatywności w firmie liderzy coraz częściej posługują się aplikacjami  online team collaboration. Przynosi to wymierne korzyści, np. poprawia komunikację w organizacji.

Według Barbary Cassani dobra strategia i odpowiedni model biznesowy to kluczowe przyczyny sukcesu. Oprócz tego, istotna jest kultura organizacji, procesy decyzyjne i sposób współpracy wewnątrz organizacji. Zdaniem Cassani fundamentalnym ogniwem działalności przedsiębiorstwa  jest synchronizacja koncepcji strategicznych z szczegółowymi czynnikami, które również mają wpływ na przyszły sukces lub porażkę przedsięwzięcia.

Zdefiniowanie siebie – 3x+y

To równanie przedstawia istotę działalności przedsiębiorstwa Go. Według Cassani niezwykle istotne  jest, by kierownictwo było świadome tego, kim są i czym jest firma, wtedy również pracownicy i klienci będą to wiedzieli

3x – wydajne działanie, pozbycie się niepotrzebnych dodatków i pośredników, obniżanie kosztów

y – to, co miało wyróżniać Go od konkurencji