Czy warto posiadać program do harmonogramowania zadań?

Dobre zarządzanie projektem w wielu przypadkach jest kluczem do osiągnięcia celu przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Aby praca nad projektem przebiegała sprawnie niezbędne jest odpowiednie planowanie zadań. Trzeba ułożyć je tak, by cały projekt trwał jak najkrócej.

Przeważnie w projekt zaangażowane jest bardzo wiele osób. Każda z nich powinna mieć przydzielane różne zadania. Często bywa tak, że zadaniem jednej osoby jest dalsza praca nad tym, co przygotowała poprzednia osoba. Najłatwiej zrozumieć to wyobrażając sobie budowę domu, która jest swojego rodzaju dużym projektem powstającym w wyniku realizacji poszczególnych zadań przez różne osoby. Jeżeli jedna osoba będzie nieterminowa w realizacji swojego zlecenie pociągnie to konsekwencje dla wszystkich następnych osób. Murarz nie zacznie stawiać fundamentów, jeżeli operator koparki nie wykopie dołu. Malarz nie pomaluje ścian w środku, jeżeli nie będą tam wstawione okna. Na budowie, jak i w każdym projekcie wiele jest takich zadań, które muszą przebiegać w określonym następstwie czasowym.

W związku z tym tak ważny jest odpowiedni program do harmonogramowania zadań oraz znajomość branży przez kierownika projektu. Jeżeli projekt polega na budowie domu, to kierownik projektu, który zna się na budownictwie jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem oszacować czas trwania poszczególnych prac. Oczywiście zawsze obowiązuje takie planowanie zadań, by zostawić pewien margines czasu na drobną nieterminowość pracowników, konieczność wprowadzenia poprawki lub też na zaistnienie jakiś nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych, które wymuszą zatrzymanie prac. Brak tego marginesu mógłby być katastrofalny w skutkach.

Pamiętajmy, że chociażby pracownicy budowy mają wiele różnych zleceń od różnych zleceniodawców. Jeżeli umówilibyśmy się, że na przykład dach ma być położony w lipcu i ma to trwać miesiąc, to można przypuszczać, że w sierpniu dekarze już zdeklarują się, iż mogą pracować na innej budowie. Wyobraźmy sobie teraz, że na budowie następują duże opóźnienia, w lipcu jeszcze ściany są w budowie i nie ma możliwości kładzenia dachu. W tym momencie można byłoby oczywiście przesunąć pracę dekarzy o kilka dni. Tylko wtedy jest duże ryzyko, że nie skończą oni swojej pracy, bo w kolejnym miesiącu będą musieli przenieś się na inną budowę. Niestety bardzo często tego typu zdarzenia mają miejsce na wielu budowach. Przeważnie taki stan rzeczy jest wynikiem zbyt optymistycznego planowania zadań, z nadzieją, że nie będzie opóźnień. A one są niemal zawsze.