Czy jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami jest zbiorem czynności wykonywanym by osiągnąć zakładane cele (mogą one być główne lub pośrednie) w zakładanym czasie. W tym rodzaju zarządzania zawiera się między innymi:

  • inicjowanie
  • planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie)
  • realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

Zarządzanie projektami jest dziedziną zajmującą się efektywnym osiąganiem celów projektów oraz neutralizacji wpływu różnych ograniczeń . Jednak również zajmuje się budowaniem motywacji zespołu i właściwą komunikacją wewnątrz niego.

Dodaj komentarz